لباس مجلسی

چگونه در 7 قدم بودجه‌ی عروسی را فراهم کنیم؟

برنامه ریزی عروسی هنگامی که شما و شریکتان ایده‌های عالی اما متفاوتی راجع به چگونگی خرج و مخارج دارید، می‌تواند چالش برانگیز باشد. صرف نظر از کوچک یا بزرگ بودن عروسی، ساختن بودجه و پیروی از آن می‌تواند یک چالش بزرگ باشد اما تصمیمات زیادی هم برای گرفتن وجود دارد. چقدر برای محل برگزاری هزینه…