لباس شب

ازدواج زود هنگام لزوما چیز بدی نیست

1. به هم ریختگی وظایف خیلی از زوج‌های آمریکایی قبل از ازدواج مدت زیادی را باهم زندگی می‌کنند و ازدواج را تا اواخر 20 و اوایل 30 سالگی به تاخیر می‌اندازند. وقتی منتظر گذشت زمان برای ازدواج هستید، شاید خودتان را با انبوهی از وظایف درهم برهم بیابید. در زمانی که باید به طور عادی…